Available courses

Ахборот-кутубхона  муассасалари кадрларининг малакасини ошириш курсининг мақсади ахборот-кутубхона  муассасалари кадрларни соҳадаги илғор тажрибалар, замонавий билим ва малакаларни ўзлаштириш ва амалиётга жорий этишлари учун зарур бўладиган касбий билим, кўникма ва малакаларини такомиллаштириш, шунингдек уларнинг ижодий фаоллигини ривожлантиришдан иборат. 

Курснинг вазифаларига қуйидагилар киради: 

- Ахборот-кутубхона  муассасалари кадрларининг касбий билим, кўникма, малакаларини такомиллаштириш ва ривожлантириш; 

-кутубхоначиларнинг ижодий-инновацион фаоллик даражасини ошириш; 

- ахборот-кутубхона соҳасига замонавий ахборот-коммуникaция технологияларини самарали татбиқ этилишини таъминлаш; 

- ахборот-кутубхона соҳасидаги малака оширишнинг инновaцион технологиялари ва илғор хорижий тажрибаларини ўзлаштириш.